หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียน ม.5 English Program ร่วมโครงการเปิดมุมมองการเรียน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
นักเรียน ม.5 English Program ร่วมโครงการเปิดมุมมองการเรียน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-29 13:59:27

        วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ในรายวิชาแนะแนว สอนโดย อาจารย์จามร สิริกรรณะ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (โครงการภาคภาษาอังกฤษ) ร่วมโครงการเปิดมุมมองการเรียน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการกับการประกอบอาชีพในสายงานบริการ ณ อาคาร 37 ห้อง 3727 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย