หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แสดงละคร “วันสุนทรภู่”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แสดงละคร “วันสุนทรภู่”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-29 13:56:10

       วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันสุนทรภู่ " กวีเอกของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมการแสดงประวัติของสุนทรภู่ จัดแสดงโดยคณะกรรมการนักเรียน ให้แก่น้องๆนักเรียน ร.ร.สาธิต