หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม School Tour ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม School Tour ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-21 16:12:58

กิจกรรมในรายวิชา English Tour Guide สอนโดย อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โครงการภาคภาษาอังกฤษ) ทำกิจกรรม School Tour เป็นการเรียนรู้ส่วนต่างๆ ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยซึ่งมีการบรรยาย ถาม-ตอบ เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งฝึกประสบการณ์ให้นักเรียนสั่งอาหารเป็นภาษาอังกฤษในร้านแดรี่ควีนภายในมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานในการโต้ตอบกับนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความสนุกสนานกับการทำกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กล้าพูด กล้าถาม รวมทั้งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนทำให้นักเรียนมีความสนใจและร่วมทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจเป็นอย่างดี