หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบประกาศนียบัตรรางวัลประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
มอบประกาศนียบัตรรางวัลประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-25 16:49:38

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็นประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์

ผลรางวัล

- ประเภทสวยงาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1/5 มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6/4

 - ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1/4 มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6/5 และ ม.6/6