หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมพัฒนามารยาทในการรับประทานอาหารสากล
โครงการอบรมพัฒนามารยาทในการรับประทานอาหารสากล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-15 15:27:10

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนามารยาทในการรับประทานอาหารสากลให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้เป็นผู้มีมารยาทอันงดงามและเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งด้วย