หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร.ร.สาธิตฯ สวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560
ร.ร.สาธิตฯ สวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-10-06 12:15:05

      ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ม.4-5 (EP) ณ บรูคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งจัดให้แก่นักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) ทุกระดับชั้น โดยมีกำหนดการดังนี้

           1.ระดับชั้น ม.1-ม.3 จัดกิจกรรมในวันที่ 5-7 ต.ค.2560

           2.ระดับชั้น ม.4-ม.5 จัดกิจกรรมในวันที่ 3-5 ต.ค.2560

           3.ระดับชั้น ม.6 จัดกิจกรรมในวันที่ 18-20 ต.ค.2560

     การจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษนั้นมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษา และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน ภายใต้ความดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตฯ และสต๊าฟชาวต่างชาติตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

อาจารย์ พชร วังมี รายงาน