หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียน รร.สาธิต เข้ารับฟังบรรยาย “มารยาทชาววังและเบญจศีลเบญจธรรม”
นักเรียน รร.สาธิต เข้ารับฟังบรรยาย “มารยาทชาววังและเบญจศีลเบญจธรรม”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-11-09 17:22:58


             วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คาบประชุม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่องมารยาทชาววังและเบญจศีลเบญจธรรม โดยวิทยากร อ.สมบัติ อุทาวัน ป.ธ.5 น.ธ.เอก, พธ.บ. อาจารย์ประจำวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพและข่าวโดย

อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย