หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรียนเสริมพิเศษภาษาอังกฤษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2560
เรียนเสริมพิเศษภาษาอังกฤษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2560

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-11-07 14:13:55

             วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดการเรียนการสอนเสริมพิเศษภาษาอังกฤษวันเสาร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยในการเรียนวันแรกนี้ นักเรียนทุกคนจะเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ Pre-test แบบข้อเขียน และสัมภาษณ์เดี่ยวกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ โดยในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมสังเกตการณ์เรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย