หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝึกซ้อมเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ม.6
ฝึกซ้อมเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ม.6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-18 13:37:49

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายวิชาแนะแนว โดยอาจารย์จามร สิริกรรณะ ได้ทำการจำลองการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นการฝึกซ้อมถามตอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นการเตรียมความพร้อมและแนะนำเทคนิคการสอบสัมภาษณ์เพื่อนำไปใช้จริง