หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีมอบรางวัลคนดี ประพฤติดี เรียนดี และกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา2561
พิธีมอบรางวัลคนดี ประพฤติดี เรียนดี และกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-18 11:37:29

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ในครั้งนี้ ซึ่งได้มีพิธีมอบโล่ประธานนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ มอบเข็มคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ มอบเกียรติบัตรนักเรียนความประพฤติดี โดยผู้อำนวยการโรงเรียน พิธีมอบโล่คนดีศรีสุนันทา เกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี โดยนายกสมาคมผู้ปกครองฯ เป็นผู้มอบ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตจากมูลนิธิคุณหญิงกรองแก้ว โดย ผศ.ดร. ทวีป พรหมอยู่ เป็นผู้มอบ และทุนจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ