หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียร ...
2019-10-07 15:27:33
นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุด ในการวัดความรู้ Post test กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ (Saturday English Class)
      เมื่อเสาร์วันที่ 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา จากกิจกรรมการเรียนการสอน Saturday Eng ...
2019-10-07 15:27:33
กิจกรรมวันปิดคอร์สเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ปีการศึกษา 2561
       เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมห ...
2019-10-07 15:27:33
มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล ปีการศึกษา 2561
        วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ม ...
2019-10-07 15:27:33
รร.สาธิต ฝึกซ้อมหนีไฟ และการดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๒
           วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2019-10-07 15:27:33
ตัวแทนนักเรียนให้สัมภาษณ์กับทางเพจ Echo เกี่ยวกับการศึกษา
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์ ...
2019-10-07 15:27:33
รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนเข้า ...
2019-10-07 15:27:33
คณะศึกษาดูงานจากมณฑลฝูเจี้ยน เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดูงานการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
          วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2019-10-07 15:27:33
โรงเรียนสาธิตฯ จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบแรก
        วันที่ 12-13 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการ ...
2019-10-07 15:27:33
โรงเรียนสาธิตฯร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 จัดกิจกรรมให้ได้เล่นและเรียนรู้ ณ กรมประชาสัมพันธ์
            วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2019-10-07 15:27:33
ข่าวย้อนหลัง