หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ซ้อมรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2561 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
        วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โ ...
2019-10-07 15:27:40
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย
         วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ...
2019-10-07 15:27:40
กิจกรรมสันทนาการ เรียนปรับพื้นฐาน 2562
         วันที่ 20 มีนาคม 2562 บรรยากาศกิจกรรมสันทนาการ ในการเรียนปรับพื้นฐ ...
2019-10-07 15:27:40
โรงเรียนสาธิตฯ เปิดเรียนปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2562
       วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิด ...
2019-10-07 15:27:40
คณะกรรมการนักเรียนปี 2562 ร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียน
         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมค่ายผู้นำ ให้กั ...
2019-10-07 15:27:40
บุคลากรสายวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ เดินทางฝึกภาษาและดูการสอน ณ Systems Plus College Foundation ประเทศฟิลิปปินส์
       เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562  คณะอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล ...
2019-10-07 15:27:40
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 19 เมษายน 2562ระดับชั้น ม.1 &nbs ...
2019-10-07 15:27:40
ทำความสะอาดโรงเรียนก่อนเปิดเรียนปรับพื้นฐาน 2562
        วันที่ 12 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่คนงาน ร่วมช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเร ...
2019-10-07 15:27:40
ประชุมบุคลากรประจำเดือน มีนาคม
            วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยร ...
2019-10-07 15:27:40
ข่าวย้อนหลัง