หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร.ร.สาธิต มรภ.เชียงใหม่
            วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-11-02 15:37:57
สาธิตสวนสุนันทาต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร.ร.สาธิตเทพสตรี
          วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2018-10-19 15:45:45
ร.ร.สาธิต เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจาร ...
2018-11-01 17:42:26
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นำเสนอผลงาน
          วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2018-11-06 16:26:08
ร.ร.สาธิต จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561
           วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-10-17 18:40:48
ประชุมบุคลากร ร.ร.สาธิตฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2561
          วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2018-11-01 17:29:59
กิจกรรม English Through Movie สำหรับ ป.4-ป.6
             วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นการจัดกิจกรรม English ...
2018-11-01 10:07:17
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯอบรมการสร้างบุคลิกภาพแห่งองค์กรการศึกษา
      วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ. ...
2018-10-17 18:20:04
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ อบรมการใช้สื่อส่งเสริมกระบวนเรียนรู้
            วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ...
2018-11-01 16:11:17
คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษายุคดิจิทัล
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ...
2018-10-17 18:06:06
ข่าวย้อนหลัง