หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ช่วงปิดภาคเรียน ประเทศอังกฤษ
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (Study Tour Camp) ช่วงปิดภาคเรียน ประเทศอังกฤษ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษ ...
2019-09-19 10:07:12
ตารางสอบ TU-SET ระดับ ม.1 - ม.3 English Program
           ด้วยโครงการภาคภาษาอังกฤษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-09-13 14:20:23
ประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยายน
          วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2019-09-13 14:24:29
นักเรียนและอาจารย์ร่วมทำบุญทอดกฐิน
          วันที่ 11 กันยายน 2562 กิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนโรงเรียนสาธิต และ ...
2019-09-13 14:04:27
แสดงความยินดีแก่นักเรียนในการแข่งขันว่ายน้ำ S.G.Championship 2019
            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม ขอแสดงค ...
2019-09-10 12:44:49
นักเรียนสาธิตฯสวนสุนันทา เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นต์ คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ได้อันดับที่ 7
        รายการแข่งขัน WORLD ROBOT OLYMPID 2019 (WRO). ซึ่งเป็นการแข่งขันโอลิมปิก ...
2019-09-10 12:35:31
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาแพทย์ศาสตร์วิชาการ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
            วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ...
2019-09-10 12:19:54
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยม โรงเรียนสาธิต
            วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลาก ...
2019-09-03 12:53:23
โรงเรียนสาธิตฯจัดการแข่งขันกีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2562
          วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2019-09-02 16:54:08
ข่าวย้อนหลัง