หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงละคร ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
            วันที่ 21 มิถุนายน 2561 กิจกรรมตอนเช้า คณะกรรมการนักเรียน ...
2018-06-29 13:49:30
เชิญร่วมสอบแข่งขัน ASMO THAI Science & Mathematics Competition 2018
            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการแข ...
2018-06-26 11:36:52
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25616-12 กรกฎาคม 2561โครงการความเป็นเลิศทางภาษาโครงการภาคภาษาอั ...
2018-07-17 12:18:24
รร.สาธิต จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
              วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิท ...
2018-06-29 18:11:03
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดทัศนศึกษา “วรรณคดีสัญจร”
           วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โ ...
2018-06-21 15:47:07
โครงการทัศนศึกษา "รักษ์ป่าชายเลน"
                   วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ก ...
2018-06-21 15:55:38
คนดีศรีสุนันทา และนักเรียนประพฤติดี ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนคนดีศรีสุนันทาประจำปีการศึกษา 25601นางสาว ชุติมนลิ้มกอปรไพบูลย์2นางสาว ปวริศา  เ ...
2018-06-12 16:13:19
รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560ลำดับชื่อ-นามสกุลโครงการชั้นเกรดเฉลี่ ...
2018-06-12 14:28:09
ข่าวย้อนหลัง