หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจการนักเรียน > โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
20 ก.ย. 62

โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ อาคาร 12 โครงการภาคภาษาอังกฤษ

โดย สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์