หน้าหลัก > กิจกรรม > วิชาการ > พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม..3 , ม.6 และ กรรมการนักเรียนปี 2560
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม..3 , ม.6 และ กรรมการนักเรียนปี 2560

ผู้ดูแลเว็บ admin
30 มี.ค. 61

วันศุกร์ที่ 30  มีนาคม 2561

                       เวลา 9.00 น.                ลงทะเบียน 

                       เวลา  9.30 - 12.00 น.      เริ่มพิธีรับใบประกาศนียบัตร
ณ ห้องประชุมพณิชยกุล

แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ