หน้าหลัก > กิจกรรม > วิชาการ > ซ้อมใหญ่พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.3 , ม.6 และกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ซ้อมใหญ่พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.3 , ม.6 และกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ admin
29 มี.ค. 61

ซ้อมใหญ่  วันพฤหัสบดีที่ 29  มีนาคม 2561    

                     เวลา 8.30 น.                 ลงทะเบียน ณ สนามหน้าอาคาร 15 

                     เวลา  09.00 - 12.00 น.     ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร

แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ