หน้าหลัก > กิจกรรม

๘๐ สวนสุนันทา
ขอเชิญร่วมงาน ครบรอบ ๘๐ ปี สวนสุนันทาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมจัดงาน ๘๐ ปี ...
7 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ติด 0 , ร , มผ
ประกาศรายชื่อนักเรียนทีติด 0 , ร , มผ  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ห้องวิชาการและสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ...
4 มี.ค. 62
ทัศนศึกษาเรียนปรับพื้นฐาน
วันที่ 5 เมษายน 2562  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทัศนศึกษา เรียนปรับพื้นฐาน &n ...
5 เม.ย. 62
ค่ายนักเรียนใหม่ 2562
กิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562   นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4ณ ค่ายบ้านเสธ์แค้มป ...
22 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ...
21 พ.ค. 62
โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุก ...
20 ก.ย. 62
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรีระดับชั้น ม. 1-3   &n ...
23 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
กิจกรรมปัจจุบัน