หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-06 16:32:32

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ม.1- ม.5  ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพ้นธ์ 2563

ม.6     ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563

ระดับชั้น
GEP
EP
ม.1

Final2-62 GEPm1.pdf

Final2-62 EPm1.pdf

ม.2

Final2-62 GEPm2.pdf

Final2-62 EPm2.pdf

ม.3

Final2-62 GEPm3.pdf

Final2-62 EPm3.pdf

ม.4

Final2-62 GEPm4.pdf

Final2-62 EPm4.pdf

ม.5

Final2-62 GEPm5.pdf

Final2-62 EPm5.pdf

ม.6

Final2-62 GEPm6.pdf

Final2-62 EPm6.pdf