หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-11 14:00:16

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2562


ระดับชั้น


ภาคปกติ (ความเป็นเลิศทางภาษา)

ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

ม.1

GEP1-2019m1.pdf

EP-2019m1.pdf

ม.2

GEP-2019m2.pdf

EP-2019m2.pdf

ม.3

GEP-2019m3.pdf

EP-2019m3.pdf

ม.4

GEP-2019m4.pdf

EP-2019m4.pdf

ม.5

GEP-2019m5.pdf

EP-2019m5.pdf

ม.6

GEP-2019m6.pdf

EP-2019m6.pdf