หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > การรับใบ ปพ.1 และ ใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียน ม.6
การรับใบ ปพ.1 และ ใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียน ม.6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-11 14:00:28

           นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561   

สามารถมารับใบ ปพ.1  และ ประกาศนียบัตร ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562  เป็นต้นไป  

ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ในวันและเวลาราชการ)