หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวทั่วไป > การรับนักเรียน ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
การรับนักเรียน ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-12-18 10:36:58

ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567


ประเภทโควตา  จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประเภทโควตา จากโรงเรียนอื่น
ประเภทโควตา จาการสอบ Pre-test SSRU


ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษา ประเภทโควตาโรงเรียนอื่น.pdfประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษา ประเภทโควตา Pre-Test SSRU'67.pdfใบสมัคร ม.1 ม.4 ปี 2567 ประเภทโควตาโรงเรียนอื่น.pdf


ใบสมัคร ม.1 ปี 2567 ประเภทโควตาPre-test SSRU.pdf


กรอกเอกสารเรียบร้อย ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/dcqgRE1ACiizBc4P9


ลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ http://regsd.ssru.ac.th/