หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวทั่วไป > สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018
สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-29 10:39:57

Student Exchange Association (SEA) ดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ร่วมกับองค์กรต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สวีเดน ฟินแลนด์ เป็นต้น ได้จัดให้มีการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA ในประเภทต่างๆ ให้แก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดได้รับทุนและเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2562-2563 สำหรับกำหนดการรับสมัครสอบชิงทุน SEA 2019 เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561


ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ การสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนSEA2019.pdf