หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวทั่วไป > กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ประเภทสอบคัดเลือก)
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ประเภทสอบคัดเลือก)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-11-15 17:37:52

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ประเภทสอบคัดเลือก)

 

รายการดำเนินการ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการ

ความเป็นเลิศทางภาษา(GEP)

โครงการ

ภาคภาษาอังกฤษ

(EP)

โครงการ

ความเป็นเลิศทางภาษา(GEP)

โครงการ

ภาคภาษาอังกฤษ

(EP)

1. ประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์

www.sd.ssru.ac.th

2. รับสมัครทางเว็บไซต์โรงเรียน
 

รอบที่ 1

1 ธันวาคม 60  -  10 มกราคม 61

1 ธันวาคม 60  -  7 กุมภาพันธ์ 61

รอบที่ 2

15 มกราคม 61 – 7 กุมภาพันธ์ 61

3. ดำเนินการสอบคัดเลือก
 

รอบที่ 1

13 - 14 มกราคม 61

10 – 11 กุมภาพันธ์ 61

รอบที่ 2

10 – 11 กุมภาพันธ์ 61

4. ประกาศผลสอบข้อเขียน

17 กุมภาพันธ์ 61

17 กุมภาพันธ์ 61

5. รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน

24 - 25 กุมภาพันธ์ 61

24 - 25 กุมภาพันธ์ 61

6. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

28 กุมภาพันธ์ 61

28 กุมภาพันธ์ 61

7. มอบตัวนักเรียน

10 มีนาคม 61

10 มีนาคม 61


เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร  http://regsd.ssru.ac.th