หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศการหยุดการเรียนการสอน วันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2563
ดาวน์โหลด จดหมายแจ้งการหยุดเรียน .pdf ...
2020-06-29 16:51:34
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4ระดับชั้น ม.1EPGEPDownload M1-EP.pdfDownload  M1-GEP.pdfระ ...
2020-05-12 16:01:32
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องเรียนระดับชั้น / ห้องเรียน  อาจารย์ที่ปรึกษาม.1/1 (EP)อาจารย์นัฐ ...
2021-01-08 09:38:57
กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
กำหนดการรับหนังสือเรียน ระหว่างวันที่ 13 -15 พฤษภาคม 2563วันที่ช่วงเวลา9.00 - 12.00 น.13.00 - 16.00 ...
2020-05-19 13:45:50
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านวิชาการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านวิชาการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไ ...
2020-03-18 16:06:36
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563
 Download ประกาศรายชื่อ-นร.ผ่านการคัดเลือก-ม.1-ม.4-ปีการศึกษา-2563-ประเภทสอบคัดเลืิอก.pdf ...
2020-02-27 08:18:05
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือ ...
2020-03-03 11:49:01
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562ม.1- ม.5  ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพ้นธ์ 2563ม.6   ...
2020-02-06 16:32:32
ประกาศย้อนหลัง