หน้าหลัก > ประกาศ

การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563.pdf ...
2020-07-30 18:28:19
ประกาศหยุดการเรียนการสอน 26-28 ก.ค. 63
ประกาศหยุดการเรียนการสอน.pdf ...
2020-07-21 14:45:33
ประกาศการหยุดการเรียนการสอน วันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2563
ดาวน์โหลด จดหมายแจ้งการหยุดเรียน .pdf ...
2020-06-29 16:51:34
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4ระดับชั้น ม.1EPGEPDownload M1-EP.pdfDownload  M1-GEP.pdfระ ...
2020-05-12 16:01:32
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องเรียนระดับชั้น / ห้องเรียน  อาจารย์ที่ปรึกษาม.1/1 (EP)อาจารย์นัฐ ...
2020-05-12 12:28:39
กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
กำหนดการรับหนังสือเรียน ระหว่างวันที่ 13 -15 พฤษภาคม 2563วันที่ช่วงเวลา9.00 - 12.00 น.13.00 - 16.00 ...
2020-05-19 13:45:50
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านวิชาการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านวิชาการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไ ...
2020-03-18 16:06:36
ประกาศย้อนหลัง