หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ
ข่าววิชาการ

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 / 2564
ดาวน์โหลด  ปฏิทินวิชาการ 1-2564.pdf ...
2021-05-10 14:52:03
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2563 ระดับชั้น ม.1 - ม.5
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563ระดับชั้น ม.1 - ม.5วันที่ 5 - 9 เมษายน 2564ระดับชั้นโครงการ ...
2021-03-20 13:38:58
รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ม.1 และ ม. 4 ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ประเภทสอบคัดเลือก ปี2564.pdf ...
2021-04-08 08:31:40
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาค ...
2021-03-02 12:40:45
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการ
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564ประกาศ รับนักเรี ...
2020-12-21 10:42:33
แจ้งกำหนดการทางวิชาการของโรงเรียน
แจ้งกำหนดการทางวิชาการ.pdf ...
2020-10-26 12:37:50
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4ระดับชั้น ม.1EPGEPDownload M1-EP.pdfDownload  M1-GEP.pdfระ ...
2020-05-12 16:01:32
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องเรียนระดับชั้น / ห้องเรียน  อาจารย์ที่ปรึกษาม.1/1 (EP)อาจารย์นัฐ ...
2021-01-08 09:38:57
ประกาศย้อนหลัง