Home > News
News

นักเรียน ม.5 English Program ร่วมโครงการเปิดมุมมองการเรียน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
        วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ในรายวิชาแนะแนว สอนโดย อาจารย์จามร สิริกรรณะ ...
2018-06-29 13:59:27
แสดงละคร ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
            วันที่ 21 มิถุนายน 2561 กิจกรรมตอนเช้า คณะกรรมการนักเรียน ...
2018-06-29 13:49:30
เชิญร่วมสอบแข่งขัน ASMO THAI Science & Mathematics Competition 2018
            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการแข ...
2018-06-26 11:36:52
1st Midterm Test 2018
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25616-13 กรกฎาคม 2561โครงการความเป็นเลิศทางภาษาโครงการภาคภาษาอั ...
2018-07-17 12:18:24
รร.สาธิต จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
              วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิท ...
2018-06-29 18:11:03
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดทัศนศึกษา “วรรณคดีสัญจร”
           วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โ ...
2018-06-21 15:47:07
โครงการทัศนศึกษา "รักษ์ป่าชายเลน"
                   วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ก ...
2018-06-21 15:55:38
นักเรียนสาธิตฯคว้ารางวัล ชนะเลิศจากการแข่งขันแบตมินตันนักเรียน กรมพลศึกษา ประจำปี 2561
        ด.ช.พชร เทียมดาว และด.ญ.ณรวิน เวชพาณิชย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ...
2018-06-29 18:11:03
Archive News