Home > News > SD New > โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย
โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-12-18 16:13:50

         วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ มอบเงินช่วยเหลือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ประสบอัคคีภัย ที่อาศัยอยู่หอพัก หน้ามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งได้รวบรวมเงินช่วยเหลือจากนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน