Home > News > SD New > โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างแดน จากสถาบันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างแดน จากสถาบันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-11-24 14:10:00

       สถาบันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ (PASA) ได้จัดโครงการ "ปิดภาคเรียนนี้มีความหมาย" ร่วมกับสถาบันสอนภาษาในประเทศอังกฤษ, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ในต่างแดน โครงการนี้จัดขึ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่นักเรียนจะได้รับเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื่อสาร และยังได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วัฒนธรรมตลอดจนได้ทัศศึกษาและท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ