Home > News > SD New
SD New

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียง
             วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้ ...
2019-10-07 15:27:02
รร.สาธิต จัดการแข่งขันกีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปี 2561
          เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2019-10-07 15:27:02
รร.สาธิต ร่วมกับ บ.เสริมปัญญา จัดสอบภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561
              ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา ...
2019-10-07 15:27:02
นักเรียนสาธิตฯเข้ารับทุนพระราชทานช่วยเหลือ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
          ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นางสาวธัญธิดา บุญยศ นักเรียนระดับชั้นมัธ ...
2018-08-31 19:05:39
โรงเรียนสาธิตฯรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
          วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2018-08-31 19:05:39
นักเรียนสาธิตฯสวนสุนันทา ตรวจสุขภาพประจำปี 2561
           วันศุกร์ที 20 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2018-08-31 19:05:39
นักเรียน ม.4-ม.6 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ SSRU-TEP
          วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2018-08-31 19:05:39
Archive News