Home > News > SD New
SD New

นักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียง
          วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ โ ...
2017-11-29 18:31:57
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันมหาธีราชเจ้า ปีการศึกษา 2560
        วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ ...
2017-11-24 19:49:19
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างแดน จากสถาบันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
       สถาบันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ (PASA) ได้จัดโครงการ "ปิดภาคเรียนนี้ม ...
2017-11-24 14:10:00
กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
        โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด ...
2017-11-24 12:07:14
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี
           วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  สโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ ...
2017-11-22 16:33:04
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ประเภทสอบคัดเลือก)
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษ ...
2017-11-15 17:37:14
รร.สาธิต ร่วมน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
          วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รร.สาธิตฯ ร่วมน้อมรำลึกวันคล้ายวันพ ...
2017-11-10 18:54:32
โรงเรียนสาธิตฯ ปรับทัศนียภาพต้อนรับเปิดภาคเรียน
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปรับปรุงทัศนียภาพแ ...
2017-11-09 17:59:02
นักเรียน รร.สาธิต เข้ารับฟังบรรยาย “มารยาทชาววังและเบญจศีลเบญจธรรม”
             วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คาบประชุม นักเรียนระดับชั ...
2017-11-09 17:22:58
Archive News