Home > Event > Library > รับหนังสือแบบเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6
รับหนังสือแบบเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6

ผู้ดูแลเว็บ admin
23 Apr 18 - 27 Apr 18

กำหนดการรับหนังสือแบบเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 


โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)
รับหนังสือแบบเรียน วันที่ 23 - 27  เมษายน 2561  เวลา 08.30-16.30
ณ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฯ อาคาร 14 ชั้น 3


โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)
รับหนังสือแบบเรียนในวันเปิดเทอม (15 พ.ค. 61)
ณ ห้องสมุด EP  อาคาร 12 ชั้น 3