Home > Announcement > News > ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-17 22:55:41

ดาวน์โหลด กำหนดการรับสมัครนักเรียนประเภทสอบคัดเลือก.pdf

ระกาศ การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4
 ประเภทสอบคัดเลือก
ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด ประกาศ-การรับนักเรียน-ม.1-ม.4-สอบคัดเลือก-2565.pdf


คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร  http://regsd.ssru.ac.th/

ดาวน์โหลดคู่มือ สมัครสอบคัดเลือก ม.1  , ม.4  ปีการศึกษา 2565