Home > Announcement

การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
ดาวน์โหลดเอกสาร  การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน.pdf ...
2018-04-18 10:30:08
แจ้งการรับใบประกาศนียบัตร
ดาวน์โหลเอกสาร  แจ้งการรับประกาศนียบัตร 2560.pdf ...
2018-03-21 14:33:14
JAPAN AVIATION ACADEMY Academic year 2018
JAPAN AVIATION ACADEMYAcademic year 2018JAPAN AVIATION ACADEMY.pdf ...
2018-02-09 14:03:59
Saturday Extra English Class
         เปิดรับสมัครเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับ ...
2017-11-01 19:29:34
ปฏิทินวิชาการ 2/2560
ดาวน์โหลด   - ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560.pdf ...
2017-11-01 19:17:41
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
ตารางเรียภาคเรียนที่ 2  / 2560 (ใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป)ระดับชั้นภาคปกติภา ...
2017-11-12 12:19:32
ร.ร.สาธิตฯ สวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560
             ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนสาธิตม ...
2017-10-06 11:59:48
Archive Announcement