Home > Announcement

ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านกีฬา
ดาวน์โหลดเอกสารขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านกีฬา.pdf ...
2018-07-20 18:21:31
ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
ดาวน์โหลดเอกสาร  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษานอกสถานที่.pdf ...
2018-06-26 12:03:27
แจ้งการรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร  แจ้งการรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ...
2018-05-17 18:50:36
ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายนักเรียนใหม่
ดาวน์โหลดเอกสาร  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายนักเรียนใหม่.pdf ...
2018-04-23 10:27:31
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
ดาวน์โหลดเอกสาร  การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน.pdf ...
2018-04-18 10:30:08
JAPAN AVIATION ACADEMY Academic year 2018
JAPAN AVIATION ACADEMYAcademic year 2018JAPAN AVIATION ACADEMY.pdf ...
2018-02-09 14:03:59
Saturday Extra English Class
         เปิดรับสมัครเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับ ...
2017-11-01 19:29:34
ปฏิทินวิชาการ 2/2560
ดาวน์โหลด   - ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560.pdf ...
2017-11-01 19:17:41
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
ตารางเรียภาคเรียนที่ 2  / 2560 (ใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป)ระดับชั้นภาคปกติภา ...
2017-11-12 12:19:32
Archive Announcement