Home > Announcement

JAPAN AVIATION ACADEMY Academic year 2018
JAPAN AVIATION ACADEMYAcademic year 2018JAPAN AVIATION ACADEMY.pdf ...
2018-02-09 14:03:59
Midterm Examination Schedule 2/2017
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560ระหว่างวันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2560ระดับชั้นภาคปกติ (GEP)ภาค ...
2017-12-08 19:16:16
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ประเภทสอบคัดเลือก)
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษ ...
2017-11-15 17:37:52
Saturday Extra English Class
         เปิดรับสมัครเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับ ...
2017-11-01 19:29:34
ปฏิทินวิชาการ 2/2560
ดาวน์โหลด   - ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560.pdf ...
2017-11-01 19:17:41
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
ตารางเรียภาคเรียนที่ 2  / 2560 (ใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป)ระดับชั้นภาคปกติภา ...
2017-11-12 12:19:32
ร.ร.สาธิตฯ สวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560
             ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนสาธิตม ...
2017-10-06 11:59:48
Archive Announcement