Home > Announcement

แจ้งการรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร  แจ้งการรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ...
2018-05-17 18:50:36
ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายนักเรียนใหม่
ดาวน์โหลดเอกสาร  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายนักเรียนใหม่.pdf ...
2018-04-23 10:27:31
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
ดาวน์โหลดเอกสาร  การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน.pdf ...
2018-04-18 10:30:08
แจ้งการรับใบประกาศนียบัตร
ดาวน์โหลเอกสาร  แจ้งการรับประกาศนียบัตร 2560.pdf ...
2018-03-21 14:33:14
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกปีก ...
2018-02-28 16:25:54
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2561
ดาวน์โหลด  ประกาศรายชื่อผ่านสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ม.1 และ ม.4 ปี2561.pdf ...
2018-02-16 17:52:16
JAPAN AVIATION ACADEMY Academic year 2018
JAPAN AVIATION ACADEMYAcademic year 2018JAPAN AVIATION ACADEMY.pdf ...
2018-02-09 14:03:59
Midterm Examination Schedule 2/2017
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560ระหว่างวันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2560ระดับชั้นภาคปกติ (GEP)ภาค ...
2017-12-08 19:16:16
Archive Announcement