Home > Announcement

EXCHANGE STUDENTS of AYC
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาติ 1 รุ่นที่ 18 AYC .jpg ...
2018-10-17 16:57:49
Final Schedule 1 - 2018
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 10 - 17 กันยายน  2561ระดับชั้นภาคปกติ (G ...
2018-08-31 11:08:33
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ป.1 - ม.6
ดาวน์โหลดเอกสาร  ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง.pdf ...
2018-07-31 19:14:04
ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านกีฬา
ดาวน์โหลดเอกสารขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านกีฬา.pdf ...
2018-07-20 18:21:31
แจ้งกำหนดการทางวิชาการของโรงเรียน
ดาวน์โหลด แจ้งกำหนดการทางวิชาการของโรงเรียน.pdf ...
2018-06-26 17:26:24
ด่วนมาก !!! แพทย์ศาสตร์จุฬาปีการศึกษา 2562 มาแบบไม่ทันตั้งตัว ให้น้องๆ ลงทะเบียนสมัครสอบ BMATภายในวันที่ 25 มิถุนายน - 12 สิงหาคม 2561
ด่วนมาก !!! แพทย์ศาสตร์จุฬาปีการศึกษา 2562 มาแบบไม่ทันตั้งตัว ให้น้องๆ ลงทะเบียนสมัครสอบ BMATภายในวั ...
2018-06-26 14:40:55
ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
ดาวน์โหลดเอกสาร  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษานอกสถานที่.pdf ...
2018-06-26 12:03:27
เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
จดหมาย เชิญประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4.pdf ...
2018-05-23 09:45:33
แจ้งการรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร  แจ้งการรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ...
2018-05-17 18:50:36
ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายนักเรียนใหม่
ดาวน์โหลดเอกสาร  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายนักเรียนใหม่.pdf ...
2018-04-23 10:27:31
Archive Announcement