Home > Announcement > News
News

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกปีก ...
2018-02-28 16:25:54
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2561
ดาวน์โหลด  ประกาศรายชื่อผ่านสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ม.1 และ ม.4 ปี2561.pdf ...
2018-02-16 17:52:16
JAPAN AVIATION ACADEMY Academic year 2018
JAPAN AVIATION ACADEMYAcademic year 2018JAPAN AVIATION ACADEMY.pdf ...
2018-02-09 14:03:59
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ประเภทสอบคัดเลือก)
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษ ...
2017-11-15 17:37:52
Saturday Extra English Class
         เปิดรับสมัครเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับ ...
2017-11-01 19:29:34
ร.ร.สาธิตฯ สวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560
             ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนสาธิตม ...
2017-10-06 11:59:48
Archive Announcement