Home > Announcement > News
News

GIE exchange student
GIE Exchange Student The 17th edition of the academic year 2062-2020Apply for international student ...
2018-11-06 11:13:58
สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018
Student Exchange Association (SEA) ดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ร่วมกับองค์กรต่างประเทศ เช่น สหรั ...
2018-06-29 10:39:57
โครงการ Summer Schoolin Canada ช่วงปิดภาคเรียน เดือน ต.ค 2561
โครงการซัมเมอร์แคมป์ในประเทศแคนาดา ในชื่อโปรแกรม "Windsor October Camp in CANADA" เดินทางร ...
2018-06-29 14:57:12
โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษพร้อมทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือน ตค.2561
โปรแกรมซัมเมอร์สิงคโปร์ 2018 (เรียนภาษาอังกฤษพร้อมทัศนศึกษา) ณ ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักเรียนที่กำลัง ...
2018-06-29 10:24:24
การรับสมัครสอบสำหรับการสอบช่วงปลายปี 2561 (ต.ค.-ธ.ค.) Trinity College London
ศูนย์สอบ Trinity College London เปิดรับสมัครสอบในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลาทำกา ...
2018-06-29 10:19:55
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวายเอฟยู
การคัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการไปพำนักกับครอบครัวอาสาสมัคร เข้าเรียน ...
2018-06-29 10:41:51
Current Announcement